Resortní bezpečnostní cíle MZ jako nástroj implementace. Doporučení EU k bezpečí pacientů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Kvalita a bezpečná péče v onkologii

Číslo abstraktu: 249

Autoři: MUDr. David Marx, Ph.D.

Abstrakt není k disopozici.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011