Respirační fyzioterapie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii

Číslo abstraktu: 105

Autoři: Bc. Dana Blažková

Plicní rehabilitace multioborový systém péče o pacienty s chronickým plicním onemocněním.

Smyslem plicní rehabilitace je dosažení a udržení maximálního stupně nezávislosti pacientů ve společnosti. Nejdůležitějšími odborníky plicní rehabilitace jsou pneumolog, fyzioterapeut, ergoterapeut. Cílem úspěšné plicní rehabilitace je kladný vliv na psychiku pacienta, snížení dušnosti, zvýšení tolerance tělesné zátěže, schopnost sebeobsluhy a denních činností (Activities Daily Living). Má vliv na progresi nemoci, kontrolu příznaků, ventilaci pacienta, kvalitu života, finanční hospodárnost léčby...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008