RFID technologie jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 030

Autoři: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; Mgr. Roman Goněc

   Od roku 2009 probíhá v Ústavní lékárně MOÚ příprava cytostatik s pomocí radiofrekvenční identifikace. Prinicip spočívá v tom, že se čipem označí lahvičky s cytostatiky, připravené infuzní vaky, používané infuzní pumpy, pacienti a sestry. Komplexní systém zahrnuje celý proces od předepisování lékařem, přes přípravu cytostatik a premedikací, až po podávání pacientům. Hlavní složkou v lékárně je aktivní podpora přípravy, kdy program provází připravující osobu celým procesem a prakticky tak brání možnosti pochybení. Také zdravotní sestry používají tuto technologii pro bezpečnou identifikaci pacienta a medikace, která mu náleží a je podána ve správném pořadí a intervalech.

   V průběhu celého procesu se ukládá celá řada dat, které je možné dále využívat pro sledování různých parametrů a optimalizaci pracovního procesu. Lze tak například zjistit, jak kteří pracovníci přichází do kontaktu s cytostatiky, jaká je zátěž na jednotlivých odděleních, v jakou denní dobu se co a pro koho připravuje, apod. Jakékoliv údaje lze zpětně vyhledávat, co umožňuje libovolnou zpětnou kontrolu a také evidenci pro potřebu třetí strany, např. u klinických studií.

   Celý systém si vyžádal nemalé finanční náklady. Investiční složka, která zahrnovala jak technické, tak softwarové vybavení, byla hrazena z níže jmenovaného grantu, tíha provozních nákladů zůstává na MOÚ.

Projekt probíhá s podporou grantu MŠMT 2C06024.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012