RISK OF CANCER IN PATIENTS WITH B-CELL CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA. EXPERIENCE AND REPORT FROM A RETROSPECTIVE STUDY IN HEMATO-ONCOLOGY DEPARTMENT, UNIVERSITY HOSPITAL OLOMOUC

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 33. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 1395

Autoři: MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; MUDr. Renata Urbanová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Zuzana Holušová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006