Rituximab v kombinaci s chemoterapií nelimituje sběr periferních kmenových buněk a jejich přihojení po vysoce dávkované terapii a autologní transplantaci u nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1284

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; RNDr. Zuzana Pikalová; MUDr. Ivana Skoumalová; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kubová; MUDr. Ladislava Kučerová; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008