Riziko vzniku sekundárních malignit u pacientů léčených pro Hodgkinovu nemoc.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 077

Autoři: MUDr. Jiří Vyskočil; L. Komolíková; MUDr. Jiří Novák; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod
V České republice se Hodgkinova nemoc (dg. C81) podílí na všech zhoubných nádorových onemocněních necelým 0,5%. Incidence čítá kolem 300 nových případů ročně, což představuje 2,9/100 000 mužů a 2,4/100 000 žen (r. 2003). V kontextu Evropy se incidence (věkově standardizovaná) pohybuje mírně nad průměrem. Podobně jako v ostatních evropských zemích má věkově specifická incidence dvouvrcholový obraz – s maximy u mladých nemocných (ve věku 15-34 let, kde je jednou z nejčastějších malignit) a u pacientů nad 65 let. Úmrtí na Hodgkinovu nemoc (necelých 100 případů ročně) tvoří 0,3% všech úmrtí následkem zhoubného nádoru. Trend incidence i mortality v ČR má po období stagnace nyní mírně klesající charakter. ....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007