Rizikové faktory nádorů varlat v české populaci vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 217(154)

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Úvod
Studium rizikových faktorů nádorů varlat je vysoce aktuálním tématem. I přes velké množství publikovaných prací nejsme stále schopni uspokojivě vysvětlit rostoucí incidenci těchto nádorů, ani jejich etiologii. Vedle všeobecně známých rizikových faktorů, jako je kryptorchismus, carcinoma in situ (CIS) a prenatální expozice estrogeny jsou stále častěji zmiňovány i faktory související s postnatálním vývojem a s environmentální vlivy. Autoři rozsáhlých shrnutí literatury z poslední doby konstatují nedostatečnou znalost etiologických a rizikových faktorů nádorů varlat a navrhují další výzkum [1,2,3]...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008