Rodinná anamnéza jako rizikový faktor karcinómu prsníka

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P003

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin

Text posteru není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005