Rok spolupráce centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v MOÚ Brno.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 033

Autoři: Lucie Marešová; Helena Stejskalová

    1.3.2011 byl zahájen provoz ve Wernerově pavilonu na nových operačních sálech a otevřel se nový provoz na centrální sterilizaci (CS).

   V roce 2011 bylo celkem 3664 operací, z toho 3052 ve WP. V novém pavilonu jsou 4 operační sály pro obory chirurgie, gynekologie a urologie. Na 5. operačním sále ve Švejdově pavilonu se provádějí přísně aseptické výkony – operace prsní žlázy, radikální excize nádorů kůže a implantace venózních portů.

   CS zajišťuje sterilní materiál pro celý ústav a velmi úzce spolupracuje s COS, čímž se podílí na plynulém chodu operativy. Staneme-li se teď na chvíli nástrojem v ruce operatéra, po skončení operace dále budeme putovat pod bedlivým dohledem instrumentářky a po spočítání do dekontaminačního kontejneru. Výtah, který velmi usnadňuje práci pomocného personálu nás dopraví na CS. Po telefonickém vyrozumění nás přebírá pracovnice CS, putujeme do mycí místnosti, následuje dekontaminace a následné mytí, které může probíhat v myčce nebo ručně. Po mycím procesu jsme zkompletováni do kontejneru, případně zabaleni do fólie a vloženi do autoklávu. Po sterilizaci a následné kontrole jsme připraveni k expedici zpět na sál.

   Tohle není ovšem celá pracovní náplň oddělení CS. Pracovní den začíná podstatně dříve. Ranní směna testuje sterilizační přístroje tak, jak určuje legislativa (vakuum test, nahřívání, BW test). Poté jsou autoklávy připraveny ke sterilizaci. V průběhu testování již přivážejí z oddělení materiál ke sterilizaci, ten je třeba spočítat, zabalit a roztřídit podle způsobu sterilizace. Veškeré sterilizační procesy jsou dokumentovány a kontrolovány. Dokumentace je zakládána přesně dle předpisů.

   Ojedinělé případy „neshod“ si okamžitě telefonicky sdělujeme a následně ihned řešíme.

   Zaměstnanci COS a ostatní oddělení své požadavky dokumentují formou žádanek, které taktéž procházejí několikerou kontrolou a jsou pečlivě zakládány.

   Přednáška je doplněna fotodokumentací nových prostorů COS + CS.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012