Role ambulance podpůrné a paliativní onkologické péče v rámci komplexního onkologického centra.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná paliativní léčba

Číslo abstraktu: 162

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Nedílnou součástí komplexní onkologické péče by měla být kromě různých modalit protinádorové léčby také komplexní podpůrná a paliativní péče. Podpůrná péče neznamená pouze řešení nežádoucích účinků protinádorové léčby, ale multirpofesní péči o kvalitu života pacinta v průběhu protinádorové léčby, ale i po jejím ukončení. Kromě léčby symptomů a komplikací působených nádorem a jeho léčbou (bolest, nevolnost, průjem, zácpa, nutriční problémy, dušnost a řešení ‘klasických’ nežádoucích účinků léčby: hemto-, kardio-, uro-, dermatotoxicity onkologické léčby) je důležitou součástí podpůrné a paliativní péče také psychologická, sociální a spirituální péče a poradenství. Cílem je posílit adaptaci a efektivní coping pacienta, snižit jeho úzkost a obavy a zvýšit jeho spolupráci na léčbě. Důležitá je také práce s pacientem v kontextu jeho rodiny. Některé aspekty této péče jsou poskytovány v rámci rutinní onkologické péče. Většina komplexních onkolgických center má dostupnou určitou formu nutriční, psychologické a sociální poradenské péče. Problémem – dle naší zkušenosti – zůstává nedostatečná koordinace této péče. Především dostupnost psychosociální podpory pro pacienty je tak ve skutečnosti poměrně nízká. To platí pro pacienty léčené kurativní i nekurativní (‘paliativní’) protinádorovou léčbu a ještě mnohem více pro pacienty k vyčerpanými možnostmi protinádorové léčby, tedy pacienty léčené z onkologického hlediska symptomaticky.

Ambulance podpůrné a paliativní onkologie (APPO) byla na MOU otevřena v dubnu 2006 s následujícími cíli:

  1. Lepší koordinace různých aspektů podpůrné a paliativní péče (ambulance léčby bolesti a tým léčby bolesti, nutriční tým, oddělení psychologické a sociální péče, pastorační péče) v rámci MOU
  2. Ambulantní a konziliární péče o ‘symptomově složité’ pacienty v průběhu nekurativní protinádorové léčby
  3. Facilitace rozhodování o ukončování protinádorové léčby a přechodu na symptomatickou péči.
  4. Formulování plánu paliativní péče (klinické a organizační aspekty)
  5. Ambulantní sledování (ve spolupráci s PL) pacientů po ukončení protinádorové léčby – řešení klinicky náročnějších situací (např. ambulantní punkce výpotků, transfůze atd.)
  6. Podpora a rozvoj vzájemné spolupráce s hospicovými zařízeními v brněnském region
  7. Konziliární služba a spolupráce s praktickými lékaři a agenturami domácí ošetřovatelské péče o pacienty v symptomatické paliativní fázi léčby.

Téměř 5 letá zkušenost ukazuje, že všechny výše uvedené oblasti představují důležité (nezbytné) aspekty komplexní péče v onkologickém centru. Ve sdělení budou prezentována souhrnná data o činnosti APPO, budou diskutovány nejčastější problémové oblasti a k diskusi předložena některá doporučení.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011