Role fytoterapie a podpory imunitního systému u pacientů s rakovinou prostaty.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 141p

Autoři: L. Pfeifer B.

Požadavek na komplementární lékařské terapie u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty v současné době roste více než kdykoliv jindy. Zároveň očekávání pacientů z takovýchto terapií jsou velmi vysoká. Nicméně tato doplňková opatření nemohou nahradit klasické lékařské postupy jako jsou radikální prostatektomie a radioterapie. Proto je velmi nutné, hned z počátku léčby, vysvětlit pacientům, že tato doplňková terapie by měla být v první řadě doplňkem k uznávaným lékařským metodám. Nicméně doplňková terapie ukazuje svůj význam u onemocnění vzdorujícím hormonální léčbě, a to především díky velmi nízké toxicitě.
Stimulace určitých funkcí imunitního systému je smysluplná léčebná strategie u rakoviny prostaty. Experimentální výzkum aktivní a pasivní imunoterapie, zvláště použití tzv. dendritické buněčné vakcíny, ukázal nejen teoreticky správný směr výzkumu, ale také vedl ke klinickým výsledkům. Cilem imunoterapeutických procedur je zlepšit imunitní citlivost cytotoxických T buněk vůči rakovině prostaty. Navíc arabinoxylan, imunitní stimulující substance v Bi-oBranu, způsobuje významné zvýšení četnosti a aktivity T-cell a B-cell, stejně jako NK buněk. Oba tyto účinky mohou být demonstrovány na laboratorních experimentech, ale i přímo u pacientů s rakovinou prostaty. Navíc Bi-oBran zvyšuje aktivitu makrofágů, která vede k následnému zvýšení TNF-alpha a IL-6. Je obecně dokázáno, že Bi-oBran zlepšuje imunitní schopnost reagovat na podněty jak humorálního, tak buněčného imunitního systému. My používáme Bi-oBran u pacientů s hormonálně vzdorující rakovinou prostaty v dávkování 15 – 30 mg / kg / denně v kombinaci se speciální fytoterapií a společně s chemoterapií nebo radioterapií. Hlavní důvod této komplementární strategie je zlepšení imunitní ochrany a pro snížení vedlejších účinků toxické léčby. Jde také o zkvalitnění života daného pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006