Role intraperitoneální chemoterapie v léčbě karcinomu vaječníku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: 14. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 122

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Helena Kolářová; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

   Epiteliální ovariální karcinom je z gynekologických malignit nejčastější příčinou úmrtí i přes dobrou iniciální odpověď na chirurgický debulking a systematickou terapii. Kromě hematogenního a lymfogenního šíření je pro karcinom vaječníku typické šíření po peritoneálním povrchu. Již několik desítek let je známý inverzní vztah mezi objemem reziduální nemoci po chirurgickém výkonu a celkovým přežíváním. S tím souvisí současná doporučení dosažení optimálního pooperačního rezidua. U optimálně operovaných pacientek představuje v současné době největší kontroverzi intraperitoneální aplikace chemoterapie.

   Předpokladem pro využití intraperitoneálního podání chemoterapeutika je možnost dosažení jeho vysokých koncentrací v peritoneální dutině, kde onemocnění vzniká. Přesto, že v posledních letech byly zveřejněny výsledky několika studií zabývajících se tímto tématem, dosud není role intraperitoneální chemoterapie v léčbě karcinomu vaječníku jednoznačně stanovena.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012