Role nelékařských pracovníků při využití nové technologie PET/CT na ONM v MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 061(p243)

Autoři: MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; M. Vilišová

Nová technologie PET/CT využívá spojení dvou vyšetření PET (pozitronová emisní tomografie) a CT (počítačová tomografie) v jednom přístroji. Kombinace PET a CT představuje jednu z nejmodernějších metod v diagnostickém zobrazení lidského těla. PET slouží k zobrazení funkčních a anatomických změn, CT k jejich přesné lokalizaci. PET/CT je významným přínosem nejen v onkologii, ale i v neurologii a kardiologii.
Součástí role nelékařských pracovníků je dokonalé zvládnutí nové technologie, příprava a seznámení pacienta s vyšetřením, přesné a bezpečné provedení vyšetření a v neposlední řadě ošetřovatelská péče o pacienta.

Cíl >
Seznámení odborné veřejnosti s rolí nelékařských pracovníků na PET/CT.

Metoda
Seznámení odborné veřejnosti formou posteru s rolí nelékařských pracovníků na PET/CT včetně obrazové dokumentace.


Výsledky
Nelékařský pracovník hraje nezastupitelnou roli v provedení kvalitního vyšetření, proto je důležité nejen dokonalé zvládnutí technologie PET/CT, ale i řádná příprava a informovanost pacienta o průběhu vyšetření.

Závěr
Nelékařský pracovník má důležitou úlohu při vyšetřování pacientů na PET/CT. Celkový výsledek vyšetření (kvalita, hodnotitelnost výsledku) závisí na odborně odvedené práci zdravotníka.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008