Role psychologa v paliativní onkologické péči ve FN Hradec Králové

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Psychologické aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 50

Autoři: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

    Potřeby onkologicky nemocných jsou známy někdy v obrysech, jindy detailně. Chápání těchto potřeb ve smyslu psychoterapie dodává odvahu a sílu a projeví víru v tom, že se podaří i v tak složité situaci najít individuálně přijatelné řešení. Psychologická pomoc a konkrétní psychoterapie by měla kontinuálně zajistit lidský rozhovor, emoční podporu a poradenskou službu v nejširším slova smyslu, především však vytvořit příznivé prostředí pro vyjádření pocitů, obav, starostí a nadějí nemocných. Velmi důležitým se zde ukazuje vzájemný vztah mezi pacientem a ošetřujícím personálem, který může být skutečně kvalitní až tehdy, dojde-li ke vzájemně otevřené akceptaci tak závažných problémů, jako je nemoc, bolest, umírání a smrt. Příspěvek pojednává o základních postulátech akceptace potřeb onkologických pacientů a možnostech využití psychologické pomoci i psychoterapie

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011