ROLE RADIOTERAPIE U MYCOSIS FUNGOIDES

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 212

Autoři: MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D.; MUDr. Jana Kutová; Ing. Dana Králová; RNDr. Ing. Petr Berkovský; MUDr. Václav Janovský; Ing. Alena Chourová (Studynková); Jana Rusinová

Východiska:

Hlavním zástupcem T-cell kožních lymfomů je mycosis fungoides (MF). Samostatná radioterapie (RT) má zásadní postavení v léčbě kožních T lymfomů, je nejefektivnější léčbou MF. Je používána technika TSEI (total skin electron irradiation), kdy je ozářen celý povrch těla pacienta. Jaká je role TSEI? EORTC Cutaneous Lymphoma Project Group ve spojení s experty z radioterapeutických center Severní Ameriky dosáhli konsensu: akceptovat metody a kli­nické indikace pro TSEI v léčbě MF (Jones GW et al, 2002). Úloha TSEI je především v primární léčbě: u časných stadií MF (st. I-IIA) jde o kurativní metodu (jen u min. st. IA je doporučeno pouze lokální ozáření nebo PUVA) a u pokročilých stadií (st. IIB-IV) jde velmi efektivní paliativní metodu. Léčebný efekt TSEI u po­kročilého onemocnění je prodlužován aplikací systémové léčby (Roferon, Bexaroten). V ČR se velmi často uplatňuje v léčbě relapsu, po jiné primární léčebné modalitě, v pokročilém stadiu. V posledních letech se používá TSEI retreatmentu (reiradiace relapsu MF po předchozím TSEI s časovým odstupem).

Cíl:

Vý­znam TSEI je především v léčebných výsledcích, léčebný efekt ať kurativní či paliativní souvisí s další kvalitou života pacienta. Ústup nepříjemných projevů ne­moci a hyzdících ložisek na kůži navodí somatickou i psychickou pohodu pacienta, i když u některých nemocných je časově limitován. Výhodou TSEI oproti jiným léčebným metodám je nejvyšší odpověď na léčbu (90-100 %), u některých dlouhodobé remise a lepší přežití.

Prognostické faktory:

největší relaps-free survival byl spojen s T1 (p = 0,0001), s nízkým N (p = 0,02) a u pacientů, kteří obdrželi TSEI jako primární léčbu (p = 0,007). Největší centra pro léčbu TSEI vyhodnocovala své výsledky: kompletní remise podle TNM: 8-96 %, RFS v 5 letech: 17-29 %, overall survival v 5 letech: 61-69 %, cause-specific survival v 5 letech: 73-82 %. ONO Nemocnice České Budějovice: odpověď na léčbu ve 100 %, kompletní odpověď v 95 %, overall survival v 5 letech byl 52 %. To kore­luje s publikovanými údaji.

Závěr:

Pacienti s časným onemocněním MF budou profitovat z TSEI jako kurativní primární léčby, u ostatních je to efektivní palia­tivní metoda. Retreatment TSEI nabízí další možnost paliativní léčby. V každém případě zlepšuje kvalitu života.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013