Rozdíly v nežádoucích účincích inhibitoru aromatázy

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Obecné základy léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 017

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008