Rozhodovací proces a strategie léčby u karcinomu rekta z pohledu chirurga.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 199

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Karcinom kolon a rekta (KRK) je problémem vyspělých zemí v celém světě. Má vysokou incidenci a v mortalitě malignit zaujímá 3. místo.

V ČR je situace u KRK neutěšená. Každý 20. občan ČR je touto chorobou postižen a cca 4000 lidí pod touto diagnozou u nás ročně umírá. Asi 23% (tj. cca 1700 případů) je diagnostikováno ve 4. stádiu s metastatickým rozsevem základní choroby. Do 2 let má 60 70% pacientů metachronní metastázy jater. Tato nepříznivá situace a trend celkového vývoje dg C20 vyžaduje koncepční řešení...

Plný text v pdf


Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008