Rozpor mezi správnou diagnózou a adekvátní léčbou karcinomu prsu.

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová

Zásadní předpoklady pro úspěšnou léčbu C 50 jsou:
  1. Včasná a správná diagnóza
  2. Přesné určení stagingu onemocnění
  3. Mezioborové odborné rozhodnutí – mamární komise

Rozhodovací proces před zahájením léčby každého pacienta se zhoubným nádorem prsu je krokem naprosto zásadním. Je konsensuálně považován za CONDITIO SINE QUA NON! Významně ovlivňuje výsledky léčby a osud pacienta, respektive kvalitu jeho života a přežití. Mezioborová mamární komise je složena z odborníků na tuto diagnózu. Při rozhodování respektuje velký objem zásadních a důležitých informací konkrétního C 50. U jednoho každého případu musí tyto informace zodpovědně vyhodnotit. Pro každý takový případ C 50 musí být jasně stanoveno, které léčebné modality a v jakém pořadí budou aplikovány. Je nanejvýš žádoucí, aby tímto rozhodovacím procesem prošla každá pacientka s diagnózou C 50.

Interdisciplinární kooperace je předpokladem. Mezioborové rozhodovací mamární komise jsou nezastupitelné.

Z tohoto pohledu je včasná a správná diagnóza jednou z podmínek. Neznamená tovšak ještě, že léčba kdekoli, řízená a prováděná kýmkoli, přinese pacientce optimální výsledný efekt.

Autoři diskutují současnou situaci,jaká je v praxi,zajištění návaznosti adekvátní specializované péče z center mamárního skríningu. Zmiňují Věstník MZd, část 4 z 20. 3. 2010 “Doporučený standard při poskytování mamografického skríningu karcinomu prsu“ a skutečnou realitu: častá absence mamárních komisí a zmíněného multioborového rozhodování.

Opírají se o vlastní zkušenosti, uvádějí 2 závažné kasuistiky.

Autoři vyzývají:
  1. K intenzívnější kooperaci mezi diagnostickými a terapeutickými obory, včetně kooperace mezi jednotlivými odbornými společnostmi
  2. K založení konzultačních center pro pacienty s možností second opinion
  3. Centralizaci léčby karcinomu prsu do center typu Breast Cancer Unit

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2010