Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 031

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ivičic; MUDr. Ladislav Mitáš; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Po kurativní R0 resekci u povrchového adenokarcinomu žaludku dochází k lokoregionální recidivě ve 32% případů a k peritoneální recidivě v 45,9% p řípadů (Br J Surg 2000 : 87: 236-242)

Tyto neuspokojivé výsledky vedou k diskuzi o rozsahu resekčního výkonu, rozsahu lymfadenektomie a typu perioperační onkologické léčby.

Adjuvantní onkologická léčba spočívá ve strategii perioperační chemoterapie (Evropa) či pooperační radiochemoterapie (Japonsko, USA). Jiným konceptem je předoperační radiochemoterapie.

Co se týká chirurgické léčby - u karcinomů střední a orální třetiny je doporučena totální gastrektomie a tzv. D 1,5 lymfadenektomie.

U karcinomů antrální oblasti nevede paušální totální gastrektomie ke zvýšení pětiletého přežívání. Subotální gastrektomie má navíc menší morbiditu a mortalitu a poskytuje pacientům i lepší nutriční efekt.

Splenektomie připojená standardně k resekčnímu výkonu nevede ke zlepšení pětiletého přežívání. Autoři v současnosti preferují koncepci individualizovaného resekčního výkonu a lymfadenektomie dle lokalizace primárního nádoru.

U pacientů s pokročilým karcinomem indikují často předoperační radiochemoterapii s předešlou stagingovou laparoskopií a založením laparoskopicky asistované nutritivní jejunostomie ke zlepšení nutričních pacientů při neoadjuvantní léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010