RT v oblasti CNS a krku – vedlejší účinky.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XIX. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 177

Autoři: Ludmila Bobková

RT má nezastupitelné místo v léčbě nádorových chorob. Má za úkol dva cíle: prodloužit život pacienta nebo snížit analgetický syndrom, kterým nemocný trpí. U řady primárních nádorů má RT nejen analgetický efekt, nýbrž je podána hlavně s cílem tumor zmenšit, eventuelně umožnit operační řešení. I když je léčebný záměr u mnohých pokročilých primárních nádorů dlouhodobý, ozařuje se dávkou radikální. Nežádoucí účinky RT lze rozdělit na akutní a pozdní.
Akutní nežádoucí účinky se projevují v průběhu RT a ustupují po jejím skončení. Mohou však plynule přejít do formy subakutních až chronických nežádoucích účinků.
Pozdní nežádoucí účinky nastupují s odstupem měsíců až let po skončení RT. V oblasti CNS se v krátkém odstupu po RT může objevit časný přechodový mozkový edém s nauzeou a epileptickými záchvaty, vyjímečně až ložisková demyelinizace.
V oblasti krku dochází kromě erytému též k mukositidě, silné bolesti bránící v polykání, u pacienta hrozí následný váhový úbytek.
Kombinace RT a CHT zvyšuje toxický účinek léčby.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007