RTG TERAPIA KOŽNÝCH NÁDOROV

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery - nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 194

Autoři: dipl. r.a. Eva Matulová; MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; RNDr. Gabriel Králik, Ph.D.

Maximum výskytu rakoviny kože je vo vyššom veku (60–80 rokov). Zriedkavo sa vyskytuje pred 40. rokom života. Predstavuje menšie percento liečebného využitia rádioterapie (10 % všetkých hlásených foriem rakoviny). Ako hlavný etiologický faktor sa najčastejšie udáva dlhodobá expozícia slnečným žiarením. Dôkazom toho je aj maximálny výskyt rakoviny kože na tvári, krku a na chrbtoch rúk. Z rôznych histologických typov sú najčastejšie: carcinoma basocellulare (80 %) a carcinoma spinocellulare (20 %). Bazocelulárne karcinómy sa vyskytujú prevažne na tvári a očných viečkach. Modality liečby: a) operačný zákrok, b) liečba žiarením, c) ich kombinácia. V indikovaných prípadoch je liečba nádorových ochorení ionizujúcim žiarením efektívna, s nízkym rizikom poškodenia zdravého tkaniva. Liečbu indikuje radiačný onkológ. V liečbe žiarením sa pri povrchových nádoroch malého rozsahu (do průměru 5 cm) používa povrchová RTG terapia, väčšie a hlbšie zasahujúce ložiská sa ožarujú na lineárnom urýchľovači elektrónmi. V Onkologickom ústave sv. Alžbety bolo na RTG terapii (ožarovací prístoj Wolf T 200) za rok 2012 odliečených 29 pacientov s kožným nádorom. Rentgenová terapia má svoje významné postavenie v komplexnej liečbe kožných nádorov. 10-ročná lokálna kontrola: T1 – 95 %, T2 – 80 %, T3 – 53 %, pre lézie < 1 cm: 91–97 %, 1–5 cm 76–87 %.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2014