S-100 Nový marker s širokospektrým použitím.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 176p

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Jana Vočková; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Úvod
S-100 jsou malé dimerické proteiny s molekulovou hmotností okolo 10,5 kDa, patří do rozvětvené skupiny proteinů vážících vápník. Poprvé byly izolovány z hovězího mozku a následně popsány v roce 1965. Jsou převážně exprimovány buňkami centrální nervové soustavy, zvláště astrogliálními a také melanomy. Proteiny S-100 mají vliv na supresorovou nádorovou bílkovinu p-53.

Klinický význam
Využití pro maligní melanom a záchyt metastatického procesu. Další možností jsou v případě cerebrálních lézí, kdy např. zvýšená hladina indikuje porušení hematoencefalické bariéry u pacientů s poškozením mozku v důsledku úrazu nebo centrální mozkové příhody.

Hodnocení
Jeho význam při sledování pacientů s maligním melanomem je využíván ve FN Olomouc již několik let společně s využitím všech prognostických i prediktivních faktorů.
Stanovení se provádí v séru i mozkomíšním moku a je běžně dostupné i ve statimovém režimu. Splňuje kriteria pro dobrý biochemický marker a jeví se jako marker širšího využití.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006