Sanační mastektomie

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. I. Blok: Lokoregionální terapeutické modality léčby pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 016

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

Vzhledem k tomu, že ještě dnes se stále setkáváme na našich ambulancích s lokálně pokročilým karcinomem prsu, musíme zařadit do našeho operačního repertoáru sanační mastektomii.
Tuto operaci, jako palliativní chirurgický výkon, indikujeme u lokálně rozsáhlého tumoru prsu, který si často vlastní vinou pacientka sama vypěstuje. Mnohdy se jedná i o tumory, které přetrvávají po předchozí radioterapii, chemoterapii, eventuelně po hormonální léčbě, u nádorů, které jsou exulcerované, krvácející nekrotické, infikované, silně páchnoucí. Sanační mastektomii provádíme i při výskytu vzdálených metastáz.
Vzhledem k tomu, že tyto rozpadlé tumory jsou infikované, provádíme stěr na kultivaci a citlivost a operujeme pod atibiotickou clonou.
Po odstranění prsu s rozpadlým tumorem, vznikne vždy velký defekt, který je zapotřebí krýt kvalitním materiálem, dobře zásobovaným krví. Výjimečně lze defekt krýt po mobilizaci kožních laloků primární suturou. V případě rekonstrukční plastiky používáme posun torakoabdominálních kožních laloků, omentoplastiky podle Kiricuty, nebo muskulokutánních laloků.
Po sanační mastektomii se rázem zlepší životní komfort a kvalita života nemocné. Dochází k úpravě sekundární anemie, chronické sepse, zlepší se do značné míry i psychika nemocné. Některé pacientky se dokonce po sanační mastektomii vrací zpět do zaměstnání.
Na závěr bych chtěl říci, že naším přáním je, abychom do budoucna tyto rozsáhlé operace nemuseli provádět, anebo jen výjimečně a většinu našich pacientek s karcinomem prsu léčili limitovanými resekcemi doplněnými další ajuvantní léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005