SARKOPENIE JAKO PREDIKTOR (NE)ÚSPĚCHU PROTINÁDOROVÉ LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 325

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek

Nádorová kachexie se ztrátou svalové hmoty a bílkovin má už v iniciální fázi závažné důsledky (riziko selhání protinádorové léčby, nižší pravděpodobnost dosažení remise, zvýšený výskyt komplikací, nežádoucí účinky onkologické léčby, pokles výkonnosti, zvýšenou mortalitu). S přihlédnutím ke stupni sarkopenie jsme schopni vytipovat skupinu pacientů, u kterých lze očekávat větší komplikace v průběhu léčby. Můžeme rovněž indikovat odklad zahájení specifické protinádorové terapie do stabilizace nutričního stavu, případně i její nezahájení. Sarkopenie může být u pacienta maskována, což dokládá i hodnota BMI (body mass index) průměrného českého onkologického pacienta, nacházející se v pásmu nadváhy (jak vyplynulo z průzkumu v onkologických ambulancích). O to víc je třeba zdůraznit význam adekvátního nutričního screenignu a následné systematické nutriční intervence. Aktuálnost tématu je navíc potencována rozšiřováním spektra cílené léčby v onkologii, zasahující významně do metabolizmu proteinů s akcentací další ztráty svalové hmoty.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014