Schéma sledování pacientek po léčbě Ca prsu zobrazovacími metodami

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Monika Schneiderová; Ing. Eva Konečná; MUDr. Michal Standara

Přepis prezentace
Diagnostika primárního onemocnění (C50)
 • Klinické vyšetření (u symptomatických)

 • Základní vyšetřovací modalitou je MG

 • UZ, RTG, mamoscintigrafie, MRI prsu,PET...

 • Biopsie (1,5% ve screeningu, 3% ?? v diagnostice)

 • Vyloučení či potvrzení diseminace (PET,scintigrafie skeletu, CT, UZ, RTG)
Léčba + sledování
 • Léčba
  • chirurgická
  • CHT (HT)
  • RT
 • Dispenzarizace - onkologická amb. (mamární amb.)
  Jak často sledovat? Jaké vyšetřovací postupy zobrazovacími metodami jsou v současné době standardní ?

Základní rozdělení relapsu onemocnění
 • Lokoregionální
  • v jizvě (v léčeném prsu)
   ipsilat. axilla

  • Vzdálená recidiva (diseminace MTS)

Počet žen s C50, léčených MOÚ pro progresi nebo recidivu (01-03)
Procentuální vyjádření progrese

Průměrná doba diagnostiky recidiv nebo progrese

Průměrná doba vzniku recidivy nebo MTS diseminace u C50 bez ohledu na stádium
 • Průměrná doba vzniku recidivy nebo diseminace nebo vzniku kontralat. Ca prsu bez ohledu na stádium tumoru (hodnocena stádia pT1 až pT3) : 6,2 roku
 • a) lokoreg. recidivy (pT1-pT3) : 8,8 roku
 • b) vzdálená MTS diseminace (pT1-pT3) : 4,5 roku
 • c) kontralaterální Ca prsu : 5,3 roku

Doporučující schéma - protokol MOÚ
Doporučující schéma - protokol
MOÚ
 • 1. Sledování DCIS po exstirpaci/operaci bez revize axilly nebo s revizí axilly a nálezem negativní sentinelové uzliny (negativních uzlin) axilly

 • Primární jsou kontroly mamografické v jednoročních
  intervalech první 3 roky
  po operační revizi za předpokladu, že
  byl proveden kontrolní radiography specimen mamárního exstirpátu (jinak je nezbytná MG kontrola po operačním výkonu k vyloučení reziduálních maligních mikrokalcifikací).

 • ( UZ prsu tam, kde je mamograficky denzní nebo nepřehledná
  žláza - sledovat ve stejných časových intervalech )


 • 2. Sledování LCIS po exstirpaci/operaci
 • Sledování v jednoletých intervalech mamograficky jen tam, kde se jednalo o multicentricitu nebo multifokalitu po dobu 3 let od exstirpace (operační revize)

 • ( Sledování UZ prsu 3 roky tam, kde je mamograficky denzní
  nebo nepřehledná žláza )


Doporučující schéma - protokol MOÚ
 • 1. Sledování C 50 v klinickém stadiu I - III
 • UZ (MG) 6 měsíců po ukončení kompletní adjuvantní radioterapie.

 • Kontrolní MG bilaterálně v jednoročních intervalech po dobu
  následujících 7 let
  od léčby u klinicky asymptomatických
  pacientek.
 • ( UZ prsů a axill v případě, kdy žláza je mamograficky příliš denzní nebo nepřehledná, eventuálně při negativním MG nálezu a klinicky palpovatelné Tu lézi či palpačně nejistém
  nálezu )

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005