Screening a prevence v Moravskoslezském kraji z pohledu registru zhoubných nádorů

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 030

Autoři: F. Beška; V. Bluchová

Zhoubné novotvary jsou velmi závažným onemocněním a jejich počet se stále zvyšuje . Včasné odhalení a zahájení léčby zvyšuje šanci na uzdravení a prodloužení života. Boj s rakovinou se musí stát jedním z hlavních úkolů celé společnosti. Zhoubné nádory jsou politikem (10).
Zásadnější roli v boji proti zhoubným nádorům musí sehrávat prevence, včasná diagnostika, ale také vyšší odpovědnost každého jedince za své zdraví (Národní onkologický program ČR). V rámci preventivní péče dostávají podporu skríningové programy. Skríning a preventivní vyšetření mají podporu i v řadě předpisů a vyhlášek (5).
Nejdůležitějšími metodami sekundární prevence jsou skríning, preventivní prohlídky a sebevyšetřování a sebepozorování (3), jejichž hlavním cílem je především odhalit asymptomatická onemocnění. Sekundární prevenci je nutné chápat jako vzájemně se doplňující složky. Preventivní prohlídka je v rukou lékaře, sebevyšetřování a sebepozorování v rukou každého občana a je odvislé od jeho zdravotnických znalostí a zodpovědnosti. Skríning je pak především záležitostí dobré organizace a úspěšné informační kampaně.Skríning předpokládá opakovaná vyšetření v určitém intervalu. Falešně negativní vyšetření znehodnocují kvalitu sekundární prevence.
Sekundární prevence je možná u řady nádorových lokalizací (3).U řady má dlouholetou tradici a je velmi dobře rozpracována ( prs, děložní čípek).
U jiných lokalizací ( kolorektum, prostata, kůže a další) se hledají optimální postupy. Přesto i tyto lokalizace by měly být předmětem naší pozornosti.
V hlášení zhoubných novotvarů se registruje i při jakém postupu bylo onemocnění zjištěno. V hlášení je: "Zjištěno při : 1- skríningu, 2- preventivní prohlídce, 3- klinicky manifestní, 4-při pitvě, 5- jiný způsob, 9- neznámo".Od roku 2000 je tato položka takto upřesněna ( 6 ).
U vybraných nádorových lokalizací jsme provedli analýzu údajů z Moravskoslezského kraje (MSK) za rok 2003 a porovnali s podobnými údaji získanými za ČR ( 1,2,4,9 ).


Novotvary prsu (C50, D05)


V roce 2003 bylo v MSK bylo na 17 mamografických přístrojích provedeno 81838 mamografických výkonů. Akreditovaných pracovišť bylo 6, ostatní nebyla akreditována.V témž období bylo v ČR 145 mamografických přístrojů na kterých bylo provedeno 750615 výkonů . 55 pracovišť mělo akreditaci.
Mamografický výkon je definován v číselníku pojišťoven a jeho vykazování v Metodice NZIS.Jako výkon se počítá vyšetření jednoho prsu při skriningu, při diagnostice , nebo při lokalizačním či punkčním vyšetření.
V MSK se při prevenci zjišťuje 22% nádorů, v ČR 25%. Klinicky manifestních onemocnění je 63% a 64%.

Zhoubné novotvary děložního čípku C 53, D06.
Sekundární prevence děložního čípku má u nás dlouhodobou tradici. Kolposkopické a cytologické vyšetření tvoří jeho základ.
V roce 2003 bylo v ČR zjištěno a dispenzarizováno 29399 nových prekanceróz čípku děložního. Biopticky byly ověřené mírné a střední dysplazie v 78,1%, těžké dysplazie v 21,9%.V MSK v témž období bylo zjištěno 2793 dysplazií z toho mírných a středních 81% , těžkých 19%.Při sekundární prevenci bylo zjištěno v MSK 44,3% a v ČR 62,7% novotvarů čípku. V témž roce bylo v MSK diagnostikováno 531 těžkých dysplazií a bylo hlášeno 73 karcinomů in situ děložního čípku. (Problematika těžkých dysplazií a ca in situ a jejich hlášení je řešena v MKN-O3).

V dalším uvádíme některé lokalizace, kde metody sekundární prevence nemají ještě tak výraznou tradici. Omezujeme se na prezentaci stručných výsledků.Sekundární prevenci lze hodnotit i z údajů z registru nádorů. Hodnocení je vhodné doplnit i dalšími údaji z dostupných zdrojů (NZIS a jiných).

Literatura:
1.Aktuální informace 12/04 ÚZIS
2.Aktuální informace 20/04 ÚZIS
3.Aziz K. G.Y Wu : Cancer Screening .Humana Press 2002
4.Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje 11/04 ÚZIS
5.Konopásek B. et al.: Onkologie pro praktické lékaře. Galén 2004
6.Metodika NZIS 61 ,ÚZIS
7.Metodika NZIS 2004 , Informační zprávy ÚZIS
8.MKN-O3 (český překlad 2004)
9.Novotvary ČR 2000,2001. ÚZIS ČR
10.Žaloudík J.: Národní onkologický program-anachronismus či perspektiva. Klin.onkologie 17,č.2, 2004, s.72-74

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005