Screeningové onkologické programy v primární péči

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 018

Autoři: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

V současné sobě probíhají systematicky tři základní programy – screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a kolorektálního karcinomu, přičemž první dva běží po linii gynekologické primární péče a screening kolorektálního karcinomu spočívá na síti praktických lékařů. Jako záchytná metoda v tomto případě slouží vyšetření stolice na okultní krvácení, které je od srpna roku 2001 doporučováno jednou za dva roky u obyvatel starších 50 let. V případě pozitivity okultního krvácení jsou doplňována další vyšetření, nejčastěji kolonoskopie. Tento plán se jeví jako velmi nadějný z hlediska možnosti časného záchytu, i když jsou známé pochybnosti o senzitivitě a specificitě tohoto testu. Nicméně ani po třech letech aktivity tohoto programu nejsme schopni skutečný efekt vyhodnotit. Jedním z důvodů je nejednotnost postupu při indikaci dalších vyšetřovacích metod – tedy kolonoskopie a dalších – a hlavním důvodem je praktická neexistence zpětných vazeb. Zatím jsou tedy známé celkové počty klientů, kteří podstoupili test, je uváděno přibližně 5.2 – 6% pozitivních testů. Zatím není důsledně sledováno, kolik nemocných a s jakým výsledkem podstoupilo další vyšetření a kolik karcinomů tračníku bylo skutečně díky screeningu časně detekováno.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005