Segmentektomie pro nádor plic? Ano.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVI. Nádory plic

Číslo abstraktu: 153

Autoři: Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Stanislav Špelda; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Marta Číhalová; MUDr. Mojmír Moulis; MUDr. Barbora Garajová; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM

Cíl

Analýza výsledků plicních segmentektomií zaměřená na lokální účinnost i celkovou odezvu u primární nemalobuněčné plicní rakoviny a zdánlivých anebo skutečných metastáz extrapulmonálních malignit do plic.

Pacienti a metody

Smíšená série dvaceti pacientů léčených klasickou otevřenou procedurou zahrnující jednotlivce s primárním anebo meta-chronním nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC), solitární plicní metastázou extrapulmonární rakoviny a/anebo benigní plicní lézí, napodobující plicní metastázu. Třináct pacientů po segmentektomii pro malignitu bylo rozděleno na skupinu 7 případů NSCLC do průměru 20 mm a skupinu 6 osob se solitární plicní opacitou do průměru 38 mm léčených v předchozím období chirurgicky pro mimoplicní rakovinu. V obou případech s normálním obrazem plicních a mediastinálních lymfatik na počítačové tomografii hrudníku (CT) před hrudní operací.

Třetí část série shromažďuje pacienty s benigní plicní lézí: chondrohamartom, pneumonitida a plicní infarkt. Osoby zahrnuty do studie v průběhu deseti let byly sledovány v 3(4) měsíčních intervalech.

Výsledky

Nepozorovali jsme žádnou perioperační mortalitu.

Zaznamenali jsme šest případů vzdáleného metastazování, z toho tři u NSCLC a další tři u pacientů s metastazující mimoplicní rakovinou. Pět pacientů zemřelo za sledované období, tři na generalizaci základního nádorového onemocnění, dva na onemocnění a rakovinou nesouvisející. Jednou jsme registrovali Rl onemocnění u pacientky s primárním plicním adenokarcinomem. Nezaznamenali jsme žádnou lokální recidivu onemocnění. Střední věk celé skupiny je 63 let (rozsah 45-79 let), střední délka sledování je 35 měsíců.

Závěr

Správně indikovanou a provedenou plicní segmentektomii ve spojení s příslušnou lymfadenektomií lze dosáhnout lokální kontroly časných stadií nemalobuněčné plicní rakoviny i plicních metastáz ve vybraných případech.

Klíčová slova

Extrapulmonální rakovina, nemalobuněčná plicní rakovina, plicní metastáza, plicní segmentektomie

Keywords

Extrapulmonary Cancer; Lung Metastasis; Non Small Cell Lung Cancer; Pulmonary Segmentectomy.

* Korespondující autor - Tel. 532 232 028, Fax + 420 543 132 455, E-pošta: thorvath@fnbrno.cz

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009