Sekvenční chemoterapie vinorelbine – docetaxel jako první linie léčby metastatického karcinomu prsu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 85

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; J. Filip; MUDr. Eva Pavlíková; R. Štuková

Cíl
Ověřit toleranci a efektivitu kombinace vinorelbin – docetaxel v sekvenčním podání u žen s generalizovaným či relabujícím
karcinomem prsu, které nebyly dosud léčeny pro metastatické onemocnění.

Metodika
Pacientky s lokálně rekurentním nebo metastatickým onemocněním ca prsu dosud neléčeným chemoterapií pro metastatické onemocnění.
Celkem od března 2003 do března 2004 léčeno 10 nemocných (věk 42 let – 61 let). Postižení – u 4 nemocných jaterní metastázy, 2 lokální progrese na stěně hrudní, 4x metastázy do plic, 2x metastázy do kostí (spolu s meta do plic)
Léčebné schéma: vinorelbine 30 mg/m2 i.v. den 1+8+15, každé 4 týdny, 4 cykly, následovaný docetaxelem 100 mg/m2 i.v. den 1, každé 3 týdny, 4 cykly.
Trvání léčby: 8 cyklů léčby (4 cykly vinorelbine a 4 cykly docetaxel) Při dobré toleranci a odpovědi nemocné udržovací léčba vinorelbine 30 mg/m2 i.v. do progrese či významné toxicity. G/GM-CSF preventivně nepodány

Výsledky
Celkem bylo zatím léčeno 10 nemocných,léčba 1 nemocné ukončena pro vznik meta do mozku při léčbě vinorelbinem,
1 nemocná ukončena pro progresi jaterních meta při léčbě vinorelbinem.
1 nemocná s plicními meta splnila kritéria CR, 3x PR, 2x progrese onemocnění. Výsledky léčby u ostatních jsou nemocných nejsou zatím hodnotitelé.
Tolerance léčby: u 3 nemocných se objevila hematologické toxicita III. a IV. Stupně WHO, u 3 nemocných neurologická toxicita III. stupně.

U všech nemocných bylo třeba v průběhu léčby redukovat některou z dávek buď vinorelbinu, či docetaxelu či prodloužit interval podání o týden.
Febrilní neutropenie nebyla pozorována
Udržovací léčba žádné z nemocných nepodána

Diskuze
Sekvenční chemoterapie má ve srovnáni s kombinovaným přístupem následující výhody:
a) dávky cytostatik nejsou redukovány jako u kombinace,
b) nedochází ke kumulaci/kombinaci vedlejších nežádoucích účinků,
c) je snazší dodržet plánovanou dávkovou intenzitu a denzitu.

Délka léčby
Většina klinických studií ukazuje, ze maximálního prospěchu z léčby je dosaženo během 4-6 měsíců. Jen vyjímečně u některých pacientek, které stale odpovídají na léčbu a dobře ji tolerují, může mít smysl protáhnout terapii za tento limit. Obecně přijímané tvrzení, že optimální je léčit do závažné toxicity či progrese onemocnění se u většiny nemocných kryje s předchozím údajem.
V našem sledování nemělo zatím smysl měřit délku klinické dopovědí. Ukazuje se však, že splnit plánovanou dávkovou intenzitu a denzitu se u těchto nemocných bez preventivního podání růstových faktorů nedaří.

Literatura
  1. Sledge GW, Neunberg D, Ingle J, et al: Phase III trial of doxorubicin versus paclitaxel versus doxorubicin plus paclitaxel as first-line therapy for metastatic breast cancer: An Intergroup trial. Proc Am Soc Clin Oncol 1997, 16: 1a (abstr. 2)

  2. Neunberg D, Sledge GW, Fetting J et al: Changes in quality of life during induction chemotherapy in patients enrolled in a randomized trial Adriamycin, Taxol, and Adriamycin plus Taxol in metastatic breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 1997, 16: 54a (abstr. 185)
  3. Nabholtz JM, Senn HJ, Bezwoda WR et al: Prospective randomized trial of docetaxel versus mitomycin plus vinblastine in patients with metastatic breast cancer progressing despite previous anthracycline-containing chemotherapy. J Clin Oncol 1999, 17: 1413
  4. Bishop JF, Dewar J, Toner GC et al: Initial paclitaxel improves outcome compared with CMFP combination chemotherapy as front-line therapy in untreated patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 1999, 17: 2355
  5. Joensen H, Holli K, Heikkinen M et al: Combined chemotherapy versus single agent therapy as first and second-line treatment in metastatic breast cancer. Prospective randomized trial. J Clin Oncol 1998, 16: 3720
  6. Vogel C, O’Rourke M, Winer E, et al: Vinorelbine as first-line chemotherapy for advanced breast cancer in women 60 years of age or older. Annal of Oncology,1999:10:397-402.
  7. Buonadonna A, Crivellari D, Frustaci P, et al: Vinorelbine as palliative treatment in elderly patients with metastatic breast cancer. Proc.8th International Congress on Anti-cancer Treatment, Paris,1998, abstr. No. P 103
  8. Rossi A, Gridelli C, Manzione L, et al: Single agent vinorelbine in elderly patients with advanced breast cancer: A multicenter phase II study. ASCO Proceedings 2001, abstr. No. 1993.
  9. UICC Manual of Adult and Pediatric Medical Oncology: Evaluation of the Cancer Patient and the Response to Treatment. 1987.
  10. Gregory RK, Smith JE: Vinorelbine: A clinical review. Br J Cancer, 2000, 82: 1907-1913.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004