SELECTIVE DEPLETION OF ALLOREACTIVE DONOR T LYMPHOCYTES AND STUDY OF ANTI-TUMOR ACTIVITY OF SPECIFIC T CELL CLONES IN PATIENS WITH LEUKEMIA AND MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Gene therapy and cellular immunotherapy and vaccination

Číslo abstraktu: 0602

Autoři: RNDr. Eva Matějková; Mgr. Darina Očadlíková; Jana Mužíková; Petra Vidláková; Drahomíra Kyjovská; Ellen S. Vitetta, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008