SENSITIZATION OF LEUKEMIC CELLS TO FLUDARABINE BY MONOCLONAL ANTIBODY RITUXIMAB - IDENTIFICATION OF RESPONSIBLE GENES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Biology II

Číslo abstraktu: 0909

Autoři: Mgr. Ludmila Ročňová; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Soňa Čejková; Mgr. David Potěšil; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009