Sentinelová biopsie u karcinomu prsu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Sentinelová biopsie v onkologii

Číslo abstraktu: 64

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Jaroslav Staníček

Sentinelová biopsie u karcinomu prsu je v MOÚ používána od roku 2000, de facto od zajištění možnosti radionavigovaného vyhledávání. Po krátké sérii kontrolovaných dissekcí, vzhledem k rozsáhlým zkušenostem s touto technikou u maligního melanomu byla metodika zavedena do denní praxe.
Vyhledávání sentinelových uzlin probíhá metodou kombinace radionavigace a vitálního barvení. Lymfoscintigrafie v našich podmínkách probíhá ráno v den operace.
V našem souboru je nyní celkem 358 pacientek, s 359 karcinomy.
Sentinelovou uzlinu se nepodařilo nalézt u 5 (1,3%) pacientek, ve všech těchto případech následovala standardní dissekce axilly. Ve většině případů se jednalo o pacientky extrémně obesní, nebo o případy, kdy tumor ležel vysoko v ZHQ, téměř při axille.
95 (26%) uzlin bylo positivních, 258 (72%) negativních.
V souladu s předpoklady, je pravděpodobnost nálezu pozitivní sentinelové uzliny úměrná velikosti tumoru, ale i grade tumoru. Stejně při metastatickém postižení uzliny je pravděpodobnost výskytu dalších postižených uzlin v axille úměrná velikosti postižení sentinelové uzlině, nicméně nepotvrdil se předpoklad, že při mikrometastáze v sentinelové uzlině je postižení dalších uzlin krajně nepravděpodobné.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004