Sentinelová biopsie u maligního melanomu po 15 letech.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 241

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Oldřich Coufal; MUDr. Eva Lžičařová

Sentinelová biopsie je metoda, která byla primárně vypracována pro maligní melanom, a prvně u něj byla zavedena jako pravidelná procedura. Postup používaný u melanomu se stal v jistém smyslu vzorem pro zavádění u jiných malignit, a stejně tak některé poznatky u melanomu mají širší platnost, kromě jiného i proto, že melanom, na rozdíl především od karcinomu prsu je jen minimálně ovlivňován nechirurgickou léčbou.

Metoda je v našem ústavu používána od roku 1994. Technické možnosti, ale i zkušenosti se postupně vyvíjely, zpočátku bylo využíváno pouze vyhledávání pomocí barviva, vyhledávání pomocí sondy bylo možné až po několika letech.

Od začátku jsou data pacientů shromažďována, pacienti jsou průběžně sledováni. V současnosti je v naší databázi zhruba 1400 pacientů, výsledky jsou průběžně vyhodnocovány.

Naše výsledky ukazují, že po technické stránce je nezbytné vyhledávání dvěma metodami, nezbytností je pochopitelně lymfoscintigrafie. Metoda, ač na první pohled jednoduchá, vyžaduje poměrně velkou zkušenost. V oblasti patologického zpracování u melanomu platí, že další zjemňování diagnotiky má svá opodstatnění.

Ve srovnání s karcinomem prsu je vyhledávání sentinelových uzlin u melanomu pestřejší v lokalizacích sentinelových uzlin, a to i v rámci axilly. Vyhledání uzliny v některých méně obvyklých lokalitách je pak i dnes určitou výzvou pro chirurga. Samotné výsledky nejsou pak ovlivněny další nechirurgickou terapií, takže ukazují přesnost naší práce zcela neúprosně, což je opět poučením i pro aplikaci u jiných malignit.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009