Sentinelová biopsie v diagnostice a terapii karcinomu prsu

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Léčba časného karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 008

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.; MUDr. Marek Bažout

Úvod
Sentinelová biopsie se stává postupně uznávaným postupem v diagnostice i terapii karcinomu prsu, pochybnosti o její přesnosti i indikacích jsou postupně překonávány.
V našem příspěvku si dovolíme shrnout některé naše zkušenosti a výsledky našeho souboru.
Naše prozatímní zkušenosti potvrzují přesnost a zjemnění stagingu. Potvrzují však také, že v případech s negativním nálezem je sentinelová biopsie i zárukou velmi dobré regionální kontroly onemocnění.

Soubor
Sentinelová biopsie u karcinomu prsu byla v našem ústavu systematicky zavedena v roce 2000 po dlouhodobých zkušenostech s touto metodikou u maligního melanomu.

Graf 1: Počty operací v jednotlivých letech a jejich úspěšnostV našem ústavu jako základní metodiku detekce používáme kombinaci radionavigovaného vyhledávání s barvením patentní modří, použití pouze jedné metody bylo vždy podmíněno zvláštní situací (zvláště přechodným výpadkem v dodání patentní modři).
Pro radionavigovanou detekci využíváme jednodenního aplikačního protokolu, který je pro nás především organizačně jednodušší.

Indikace v našem ústavu jsou následující:
  • verifikovaný karcinom prsu (nověji i high grade DCIS)
  • nepřítomnost vzdálené disseminace
  • velikost tumoru do 4 cm
  • nepřítomnost axillárních metastáz v ultrasonografickém nálezu

Do srpna 2006 proběhlo celkem 899 sentinelových biopsií u 891 pacientek. U 8 pacientek byl bilaterální nález s bilaterální sentinelovou biopsií, u dalších 9 pacientek byl bilaterální karcinom s možností sentinelové biopsie jednostranně, druhostranně proběhla dissekce axilly.
Věk pacientek se pohyboval od 22 do 83 let, průměr 57 let, medián 57,2 roku.

Graf 2: Věkové rozložení operovaných pacientekV 26 případech byla odstraněna parasternální sentinelová uzlina, v 8 případech byla přítomna jako sentinelová uzlina uzlina intramammární.
V případě pozitivního nálezu v sentinelové uzlině v axille byla vždy doporučena dissekce axilly, tato neproběhla v 8 případech (z důvodů celkového stavu pacientky, pacientka odmítla, nově 5x po domluvě při nálezu pouze ITC). V případě pozitivní sentinelové uzliny parasternální (3x) byla oblast uzlin ozářena.

Výsledky

Sentinelová uzlina nebyla nalezena v 6 případech (0,7 %), pozitivní nález v uzlině byl přítomen v 251 případech
(28,4 %), 7 pacientek nemělo v době analýzy uzavřený histologický nález.
Definitivní histologický nález potvrdil v 51 % duktální invazivní karcinom, v 25% pak invazivní lobulární CA, ostatní typy včetně smíšených typů pak byly přítomny ve 20 %, ve 4 % byl nálezem DCIS.

Graf 3: Zjednodušené rozložení histologických nálezů
Sledována byla závislost pozitivity sentinelových uzlin na velikosti tumoru na grade.
Graf 4: Pozitivita sentinelových uzlin v závislosti na velikosti tumoruGraf 5: Pozitivita sentinelových uzlin v závislosti na gradePozitivní nálezy v sentinelových uzlinách bylo možno rozdělit dle velikosti postižení, sledován byl pak počet pozitivních uzlin v dissekátu axilly.Pacientky jsou dále sledovány. Celkové doby od operace minimálně 2 roky dosáhlo prozatím 463 pacientek, 20 pacientek vypadlo ze sledování. Relapsů jsme zaznamenali 15, z toho 6 (5,3 %) u pacientek s pozitivní sentinelovou uzlinou a 9 (2,6 %) u pacientek s negativní sentinelovou uzlinou. Ve všech případech se jednalo o vzdálenou diseminaci. Ani v jednom případě, a to v celém souboru, jsme prozatím nezaznamenali regionální relaps v axille.

Graf 6: Stav pacientek po minimálně dvouletém sledováníZávěr
Sentinelovou biopsii považujeme za velmi přesnou stagingovou proceduru, jejíž použití v indikovaných případech lze dnes již považovat za standardní.
Je-li nutností kompletní odstranění i mikroskopické choroby v uzlinách, prozatím nelze doporučit jednoduchý způsob, kdy je možno dissekci opustit u positivních nálezů. Jedinou výjimkou je nález pouze izolovaných nádorových buněk, které ostatně obecně nejsou chápány jako pozitivní uzlinový nález.
V krátkodobém sledování se potvrzuje prognostický význam nálezu v sentinelové uzlině, nicméně se ukazuje, že je velmi dobrá i regionální kontrola.

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2006