SENTINELOVÁ UZLINA U KARCINOMU PRSU A JEJÍ AKTUÁLNÍ KONTROVERZE

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Chirurgie a nepokročilý karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 015

Autoři: Jiřina Heroková; P. Zonač; MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

CÍL


Biopsie sentinelové uzliny je standardní metoda v diagnosticko-terapeutickém algoritmu léčby karcinomu prsu. Autoři prezentují aktuální kontroverze v souvislosti se sentinelovou uzlinou.

MATERIÁL A METODA


V současné době jsou diskutovány především následující problémy:
  1. Kombinace radioisotopu a patentní modři a jejich peritumorální a subdermální injekce mohou zvýšit úspěšnost identifikace sentinelové uzliny.
  2. Předoperační lymfoscintigrafie je více užitečná v detekci uzliny v povodí a. mammaria interna, i když toto má spíše výzkumný charakter.
  3. Intraoperační diagnoza sentinelové uzliny je potřebná, protože pacienti s pozitivní uzlinou jsou ihned léčeni disekcí axily.
  4. Mikrometastazy sentinelové uzliny mají prognostickou důležitost a mohou být diagnostikována prokrájením preparátu v 200 mikronových řezech.
  5. Biopsie sentinelové uzliny může být indikována u pacientů s DCIS s velkým nebo vysokým rizikem.
  6. Výtěžnost biopsie sentinelové uzliny po předoperační chemoterapii je stále zvažována. Autoři rozebírají tyto problémy na vlastním souboru 181 pacientek s biopsií sentinel. Uzliny

VÝSLEDEK


Řešení kontroverzí vedlo ke zlepšení diagnózy a zpracování sentinelové uzliny.

ZÁVĚR


Každá nová metoda s sebou přináší kontroverze. Tyto kontroverze nejsou handicapem, ale přispívají k dalšímu rozvoji metody a zkvalitnění péče o pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005