SENTINELOVÁ UZLINA U MALIGNÍHO MELANOMU – NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 035

Autoři: MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Jindřiška Mergancová

Uvádíme naše zkušenosti s označením a vyhledáváním sentinelových uzlin u maligního melanomu různých lokalizací za 5 let. V našem souboru pacientů je i případ maligního melanomu v temporální oblasti, kdy jsme po odstranění nádoru na plastické chirurgii nalezli pozitivní sentinelovou uzlinu preaurikulárně v oblasti parotické žlázy. Představíme 2 případy maligního melanomu na patě, jednou s negativními, podruhé s pozitivní sentinelovou uzlinou v inguinální oblasti. K označení sentinelové uzliny používáme duální značení – koloid s Tc 99 m a patent blau. Přednášku dokumentujeme peroperačními fotografiemi.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014