Separace kmenových buněk.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Laboratorní technologie

Číslo abstraktu: 224p

Autoři: E. Kynclová; E. Kouklíková

Na našem oddělení pracujeme na šesti přístrojích COBE SPECTRA, jednom přístroji AMICUS a jednom přístroji CITEM.
Provádíme několik druhů terapeutických výkonů : léčebné plasmaferesy, fotoferesy, deplece trombocytů, leukocytů, erytrocytů, imunoadsorbce a odběry kmenových buněk pro autologní i alogenní transplantaci.
Separace kmenových buněk provádíme ve dvou režimech, a to ve standardním nebo velkoobjemovém. Při standardní separaci se jako protisrážlivý roztok používá citrát sodný ACD-A. Zpracovávají se 2-3 krevní objemy klienta. Poměr citrátu ku krvi je 14:1. Při velkoobjemové separaci se používá stejný roztok citrátu, ale s přidáním 3000 j. HEPARINU na 500 ml roztoku. Zpracovává se větší objem krve, nejlépe 4-6 krevních objemů klienta.
Poměr citrátu ku krvi je 24:1.
Klienti na naše pracoviště obvykle přicházejí po 7-9 denní aplikaci stimulačního faktoru GCSF (přípravek NEUPOGEN). Pacienti ke sběru kmenových buněk přicházejí nejčastěji se zavedenou dvoucestnou dialyzační kanylou do v.jugularis, v.subclavia nebo v.femoralis,pouze ve výjimečných případech používáme periferní žilní přístup.
U dárců kmenových buněk pro alogenní transplantaci ve většině případů provádíme venepunkci.
Lékař posoudí celkový zdravotní stav klienta, jeho krevní obraz, výsledky koagulačního vyšetření a biochemie. Zkontroluje i výsledky dalších vyšetření a rozhodne o režimu separace. Naprogramuje vstupní parametry a napojíme klienta k přístroji.
Separátor pracuje v poloautomatickém režimu, proto je nezbytná přítomnost zdravotní sestry v průběhu celého výkonu. Sestra podle vzhledu sbíraných progenitorových buněk sběr koriguje.
Sestra kontroluje celkový zdravotní stav klienta v průběhu separace a o případných komplikacích informuje lékaře. Komplikace nejsou časté, mohou se objevovat projevy hypokalcemie, hypotenze, hypertenze, tachykardie, bradykardie, arytmie, febrilie.
Jako prevenci možné hypokalcemie podáváme kontinuálně 10 ml Ca gluconicum v 250 ml Na Cl. Odběr je relativně časově náročný, jeho trvání se pohybuje v rozmezí 2-4 hodin.
Podle předseparačních hodnot CD 34+ v plné krvi a požadovaného výtěžku u jednotlivých klientů provádíme 1-5 aferéz, průměrně 2 výkony u jednoho klienta.
Nejčastěji jsme prováděli odběr u pacientů s maligními lymfomy – MORBUS HODGKIN a NONHODGKIN LYMFOM. Dále separujeme pacienty s dg. CHRONICKÁ nebo AKUTNÍ LEUKEMIE, MNOHOČETNÝ MYELOM i ROZSTROUŠENÁ SKLEROZA.

V loňském roce jsme provedli 190 odběrů kmenových buněk z toho 40 dárcovských.
Velkoobjemových separací bylo 157, standardních separací bylo 33. Z toho je zřejmé, že více provádíme separace velkoobjemové, které představují 83% celkového množství.

Štěp kmenových buněk z periferní krve z aferezy je vysoce kvalitní a je to šetrný způsob získání krvetvorných buněk jak pro dárce, tak pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006