Sequence Variations in miRNA Genes Are Common and May Affect Their Expression in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 641. CLL - Biology and Pathophysiology, excluding Therapy

Číslo abstraktu: 3895

Autoři: PharmDr. Jana Kmínková; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Mgr. Karla Plevová, Ph.D.; Vladimir Benes; Dr. Tobias Rausch; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012