Seróm - komplikácia chirurgickej liečby karcinómu prsníka a rehabilitačná starostlivosť

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nelékařská sekce: III.Blok Diagnostika a léčba lymfedému

Číslo abstraktu: 049

Autoři: Marta Poláková; MUDr. Eva Husarovičová, PhD

Medzi pooperačné komplikácie operačnej liečby Ca prsníka patrí seróm . Pschyrembel definuje seróm ako nahromadenie tekutiny z väčšej časti z lymfatických ciest po operáciach v jazve.
Príčiny vzniku môžu byť :
  1. mechnické – po operácii
  2. zápalové – zväčšená priepustnosť žilného zásobenia
Štúdia predstavuje 30 pacientov operovaných v ruku 2003– 2004, vekovej skupiny 36 – 61 rokov. Z tohto súboru sa podrobilo 8 pacientiek mastectómii a 22 pacientiek quadrantectómii.
Z ďaľšiej onkologickej liečby chemoterapiu absolvovali 3 pacientky. Kombinovanou liečbou
/radio a chemoterapia/ bolo liečených 27 pacientiek.
Zo sledovaného súboru sa lymfedém vyvinul u 20 pacientiek, ktoré boli zaradené do liečby presoterapiou. Začiatok liečby bol stanovený šesť týždňov po ukončení komplexnej onkologickej liečby.
Presoterapia pozostávala z:
  • manuálnej lymfodrenáže

  • antiedematóznej gymnastiky

  • kompresívnej bandáže
Liečbou sme dosiahli redukciu lymfedému a symetriu obidvoch horných končatín. Efekt liečby potvrdil význam skorého začiatku presoterapie.
Pacientky sú zaradené do dispenzárnej starostlivosti, oboznámené s antiedematóznym režimom a potrebou nosenia kompresívnej pomôcky.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006