Sexualita a transplantace krvetvorných buněk: soudobé poznatky z vybraných zahraničních studií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 116 (p269)

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Transplantace krvetvorných buněk (TKB) je léčebná metoda používaná v terapii hematologických malignit a solidních tumorů, využívána je i v terapii nenádorových a hereditárních onemocnění. Obdobně jako jiné léčebné metody i transplantace krvetvorných buněk ovlivňuje další průběh onemocnění, a tím i kvalitu života, její jednotlivé dimenze. Jedním z velmi sledovaných aspektů kvality života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk je sexualita. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007