Sexualita jako jeden z aspektů ošetřovatelské péče u nemocných s onkologickým onemocněním.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: VI. Hodnocení efektu onkologické léčby

Číslo abstraktu: 052

Autoři: H. Burkertová

Sexuální zdraví je důležitou součástí života každého člověka, sexualita je základní lidskou potřebou. Diagnóza každého onkologického onemocnění a jeho léčba mohou mít významný potencionální dopad na sexualitu pacientů s onkologickým onemocněním. Ignorování tohoto dopadu je stejné jako bychom přehlíželi jiné vedlejší účinky protinádorové léčby např. nauzeu, zvracení nebo únavu. Sestra by měla být schopna vhodnou formou při zachování určitých pravidel provádět edukaci u pacientů i v oblasti sexuality, např. jaké komplikace může očekávat v souvislosti s určitou protinádorou léčbou (chemoterapií, radioterapií, hormonální léčbou, chirurgickou léčbou)....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007