Silikonová lymfadenopatie axily v diferenciální diagnóze

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 14

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Ahmed Asqar; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Úvod

V průběhu posledního kalendářního roku jsme zaznamenali dva případy silikonové lymfadenopatie axily (LAP). S tímto typem LAP jsme neměli dosud vůbec žádné praktické zkušenosti. V obou případech došlo k významným diferenciálně diagnostickým obtížím. Průběh onemocnění každé pacientky byl naprosto odlišný,  stejně jako pravděpodobný jejich osud.

Kazuistika č. 1

59letá žena upozornila svého praktického lékaře na tuhé rezistence v obou axilách. Před 8 lety absolvovala plasticko-chirurgický výkon s oboustrannou augmentací implantátů. Rezistence v axile dosahovaly dle komplement. vyšetření velikost 20-30 mm. Měly  tendenci paketovat. Nebyl nalezen žádný korelát v prsních žlázách. MRI neprokázala lézi implantátu. Stav byl hodnocen jako uzlinový syndrom axily nejasné etiologie. Na intervenci hematologa indikována k chirurgické biopsii. Při operaci nalezeny velké paketující uzliny.

Histologie (HE): zachyceny lymfatické uzliny s četnými histiocytárními elementy, s objemnou cytoplazmou, dále objemné vícejaderné buňky typu „z cizích těles“.

Maligní elementy: 0

Závěr: oboustranná silikonová lymfadenopatie axily.

Kazuistika č. 2:

39letá žena s významnou RA – matka, sestra, léčeny s diagnózou C50. Před 13 lety plasticko-chirurgická  operace s implantáty. Pravidelné kontroly na  mamografickém pracovišti jako rizikový pacient. Počátkem t. r. se objevila rezistence HZQ pravého prsu, CCB nevýtěžná, následovala chirurgická biopsie.

Výsledek: nekróze propadající adenokarcinom, G3, Ki-67 75 %, tripple negativní, pozitivní resekční okraje, paketující uzliny ve stejnostranné axile, kontralat. axila 0.

Paket uzlin v homolaterální axile spojován se základní diagnózou C50. Klasifikace T2 N2 M0. Kompl. vyšetření neprokázala rupturu implantátů. Pacientka požadovala prs šetřící výkon.

Vzhledem k fenotypu nádoru a jeho předoperační klasifikaci byla onkologem zahájena systémová léčba (NCHT), následně pak chirurgický výkon.

Operace: BCS + disekce axily.

Biopsie:

a) prs – nádor, resp. jeho rezidua nenalezeny uzliny – 0/14 – nádorové postižení 0, v 8 uzlinách silikonová lymfadenopatie – nález stejný jako v kazuistice č. 1, histiocyty, bohatá vakuolizovaná cytoplazma, buňky z cizích těles.

biopsie pseudokapsuly implantátu – nález stejný jako v uzlinách axily

Souhrn: Silikonová lymfadenopatie je velmi vzácná. Literatura uvádí pouze kazuistická sdělení, nikoli  soubory pacientů. Je spojována s poškozením (rupturou) implantátu. Jsou popsány i kontralaterální LAP při implantaci jednostranné, stejně jako možnost postižení lymfatických uzlin předního mediastina. Při souběžném zjištění C50 činí LAP značné obtíže v diferenciální diagnostice.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012