Simultánní IHC barvení více protilátkami - unikátní Multiplex technologie

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: NOVÉ METÓDY V MOLEKULOVEJ PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 037

Autoři: Simona Vytopilová

Biocare Medical je osvědčeným lídrem v posky­tování Multiplex detekce, které umožňují souběžné IHC barvení více protilátek na jediném sklíčku.

Inovativní micro-polymer technologie uží­vající AP (alkalická fosfatáza) a HRP (křenovou peroxidázou) je určena pro rychlé multiplex barvení. Mikro-polymer umožňuje značné zvýšení citlivosti při barvení a je optimalizován pro lidskou tkáň.

Multiplex IHC zjednodušuje interpretaci a zvyšuje produktivitu laboratoře, zatímco dra­maticky snižuje náklady na činidla i na práci.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016