Sledování farmakodynamických ukazatelů terapie asparaginasou u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a s non-Hodgkinskými lymfomy.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 090

Autoři: MUDr. Petra Růžičková; MUDr. Denisa Mendelová; Alena Mikušková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Klíčová slova: asparaginasa – asparagin – ALL – NHL – deplece asparaginu v plazmě – alergická reakce

Asparaginasa je jednou ze základních komponent terapie akutní lymfoblastické leukémie (ALL) a non-Hodgkinských lymfomů (NHL) u dětí. Je to enzym, který hydrolyzuje aminokyselinu asparagin na kyselinu asparagovou a amoniak. Asparagin je pro lymfoblasty esenciální aminokyselinou (nedostatečná aktivita asparagin-synthetasy), ty jsou tedy závislé na dodávce asparaginu z vnějšího prostředí. Po podání asparaginasy dochází k depleci asparaginu v plazmě a tím přes sníženou tvorbu proteinů a nukleových kyselin k indukci apoptózy lymfoblastů. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007