Sledování pacientek po léčbě pro karcinom prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice. Incidence má v posledních letech výrazně stoupající tendenci při stagnující úmrtnosti. V roce 2003 bylo hlášeno 5784 nově diagnostikovaných karcinomů prsu a zemřelo 2032 pacientek (SVOD). Znamená to tedy, že neustále přibývá pacientek s karcinomem prsu, které jsou po léčbě v kompletní remisi a které jsou sledovány. Je proto vhodné znát přínos různě intenzivních režimů sledování pro prognózu pacientek. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007