Snímkování implantátů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 102

Autoři: Dis. Lucie Obůrková; Dis. Lenka Harantová

Žen, které se rozhodnou prostřednictvím plastické chirurgie získat to, co jim příroda nedopřála, je každým rokem víc a víc. V porovnání s obdobím před pěti lety počet zákroků v Čechách vzrostl více než o čtyřicet procent. A právě proto se autorky, radiologické asistentky, rozhodly věnovat ve své přednášce problematice prsních implantátů, zejména pak jejich správnému snímkování.

Obsahem přednášky kromě základního rozdělení a vlastní snímkovací techniky jsou i otázky, zda implantáty zapříčiňují častější výskyt rakoviny, nebo zda je pro snazší rozpoznání případného nádoru v prsu lépe umístit implantát pod prsní sval nebo mezi sval a žlázu. Dále pojednává o možných rizicích, která souvisí s nutností speciálního snímkování prsu s implantátem.

Mamografie je po celém světě uznávána jako základní a prioritní metoda screeningového a diagnostického vyšetření prsní žlázy. U žen s implantáty by se neměla používat standardní mamografie. Radiologický asistent, který provádí mamografii, by měl vždy být informován o přítomnosti implantátu v prsu. Musí mít také zkušenosti se speciálními postupy snímkování.

Ženy, které přicházejí ke screeningové mamografii, tedy i ty s mamárními implantáty, musí splňovat tato kritéria:

  1. Jsou bez klinických příznaků onemocnění nádorem prsu.
  2. Jejich věk je v rozmezí 45 až 69 let.
  3. Poslední provedenou mamografii absolvovaly nejméně před 2 lety.
  4. Na rtg žádance mají číslo diagnózy Z001 až Z123


Hlavním předpokladem ke zhotovení kvalitních mamografických snímkuje dobré přístrojové vybavení. Mamodiagnostické pracoviště MOU disponuje třemi mamografy, z nichž dva jsou zcela digitalizované bez nutnosti vyvolávat snímky „mokrou cestou" nebo přes CR systém. Dalším důležitým faktorem diagnosticky přínosného MG snímku je dostatečná komprese a všechny aspekty eliminující střední absorbovanou dávku na minimum.

Základní snahou je dosáhnout co nejkvalitnějšího snímku za použití nejlepší zobrazovací techniky, díky níž jsme schopni diagnostikovat karcinom prsu již v ranném stadiu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009