Sociální práce v týmu ambulance paliativní onkologické péče.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná paliativní léčba

Číslo abstraktu: 164

Autoři: Mgr. Michaela Šimková

Klíčová slova: Paliativní péče, sociální práce, holistický přístup k pacientovi, sociální a psychosociální „bolest“, sociální poradenství, sociální dávky a služby sociální péče, zdravotnické služby v domácím prostředí, služby následné péče, hospicová péče


Obsah

  • pojem paliativní péče z hlediska sociální pracovnice

  • tým ambulance paliativní onkologické péče a postavení sociální pracovnice v tomto týmu

  • holistický přístup k pacientům ambulance paliativní onkologické péče a jeho přínos pro kvalitu života

  • nejčastější sociální ‘bolesti’ pacientů ambulance paliativní onkologické péče podle statistiky za rok 2010

  • náplň práce sociální pracovnice, hlavní metody a přístupy, role sociálního pracovníka

  • vybraná kazuistika

Závěr

Cílem a smyslem ambulance paliativní onkologické péče je co možná nejvyšší kvalita života pacientů v preterminálním a terminálním stadiu nemoci. Úkolem sociální pracovnice je v rámci daných omezení (zdravotním stavem, sociální situací, finančními podmínkami, úrovní vybavenosti sociálními službami v regionu, aktuálním stupněm vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí a smrtí…) hledat spolu s pacientem a jeho blízkými nejlepší cestu těžkým obdobím a ve spolupráci s celým týmem ambulance paliativní onkologické péče minimalizovat všechna jejich trápení-zdravotní, sociální, duševní i duchovní.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011