Solubilní cytokeratininové markery a jejich význam pro prognózu chirurgického řešení jaterních metastáz.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; MUDr. Šárka Svobodová; M. Špišáková; MUDr. Markéta Pražáková; M. Čásová; MUDr. Bc. Milena Roušarová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Úvod
Jedinou radikální léčbou u nemocných s primárním či sekundárním nádorem jater je resekční výkon. Radikální jaterní resekci (LR) lze v době stanovení diagnózy provést pouze u 15-20% pacientů. Další metodou volby u pacientů, kde nelze provést radikální chirurgický výkon je provedení radiofrekvenční ablace (RFA), která však má ve srovnání s radikální resekcí horší léčebné výsledky a recidivu lze očekávat u 40-80% takto léčených pacientů. Cílem práce bylo zhodnotit význam stanovení nádorových markerů pro prognózu metastatického procesu do jater. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007