SONOGRAFICKÁ PREDIKCE SKUTEČNÉ VELIKOSTI KARCINOMU PRSU. VŠECHNO JE JINAK?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 036

Autoři: MUDr. Marek Chromý; P. Soukup; MUDr. Katarína Lukáčová; MUDr. Miroslav Řežábek; Z. Štiková

Východiska:

Sonografické měření je jednou ze základních metod zjištění skutečné velikosti karcinomu prsu. V naší práci se zabýváme přesností stanovení této hodnoty při vyloučení měření odlišné hodnoty průměru léze sonografistou a patologem.

Materiál a metody:

V období červen 2012 až leden 2014 jsme provedli vyhodnocení rozměrů nádoru u 38 případů karcinomu prsu. Pro zajištění změření identického průměru nádorové léze sonograficky i histopatologicky jsme provedli pooperační sonogram resekátu a sonograficky cílený vpich jehly do nádorové léze, se snahou o postižení jejího největšího průměru. Při histopatologickém vyšetření resekátu patolog následně provedl řez po této zavedené jehle a změření délky stopy jehly skrze nádor. Poté byla provedena komparace velikostí. Sonograficky byl měřen rozměr jádrového stínu (nidus), pokud bylo vyjádřeno halo, bylo zahrnuto do rozměru. V souboru jsou zahrnuty především dobře ohraničené léze s nízkou desmoplazií. Tyto léze vykazují v echo obrazu podobu dobře ohraničeného stejnoměrně hypoechogenního ložiska, fakultativně s vyznačeným halo. Podíl malignomů s těmito charakteristikami činil přibližně 75%. U palpačně rigidnějších nádorů s desmoplazií vysokou, s echo ekvivalentem nehomogenní hyperechogenní léze, docházelo k uhýbání ložisek před zaváděnou jehlou, pouze tečnému zavádění a ohybům jehly mimo rovinu echo sondy, a přesná délka stopy jehly tak nemohla být stanovena.

Výsledky:

Po překonání technických problémů s exaktním zavedením jehly tak, aby byl postižen nejdelší rozměr léze a trajektorie zavedení jehly procházela přesně rovinou echo sondy, jsou k dispozici následující data: rozpětí histopatologicky zjištěných průměrů lézí je 6–27 mm, medián průměru 11 mm. Absolutní shoda rozměrů zjištěných sonograficky a histopatologicky s přesností na 1 mm byla stanovena ve 13 případech, tj. ve 34%. V 15 případech, tedy ve 42%, došlo k sonografickému podhodnocení, v 9 případech, tedy v 24%, k nadhodnocení. Shoda rozměrů při toleranci 10% průměru léze byla stanovena v 68%. K podhodnocení velikosti léze s tolerancí 10% průměru došlo v 16%, k nadhodnocení v 13%. Při nastavení meze tolerance 5 mm průměru léze lze konstatovat shodu ve 100%.

Závěr:

Nálezy svědčí pro překvapivě vysokou shodu sonografické a histopatologické velikosti maligních nádorů prsu, ovšem za podmínky možnosti přesného stanovení ohraničení nádoru proti okolní tkáni, a to v závislosti na jeho sonografickém obraze. Bylo by zřejmě užitečné provést klasifikaci  typů echo obrazu karcinomu prsu, neboť mohou být podkladem pro stanovení stupně desmoplazie, a tím biologické agresivity.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014