Současné možnosti farmakologické léčby nádorové anorexie a kachexie

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 008

Autoři: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006